Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

Fantastic trip..

Fantastic trip..

I stay at Paleo Faliro ..
I rest in Nestorion hotel ..
Palaio Faliro is a so wonderful place ..
Plenty of sun and sympatric small clouds in the sky sometimes..
during my stay from 1st to 29th of February 2016...
I come from the faraway continent Australia ..
My name is Anne and Margaret and Ruth..
and Rodopoulos yes Rodopoulos..
I am nearly Greek.. but..
I'm fan of Literature, of Music and of Archaeology ..
and so many accountable things..
Generally I love to think hard..
Teaching, traveling and storytelling ..
The purpose of my trip actually is the history ..
The hidden (hi)story of man on Earth..
and in the darkness side of the light, in the sky ..
I love the earth, I try to chat with the earth ..
I do not like the dark, I'm searching in the dark ..
I love the light, the silver light, I find it ..
Over in the sea, the sea, under the Heaven ..
Beneath the Celestial Dome ..
Often I chat with Uranus ..
The first male element of the Earth ..
I love to travel in Greece ..
I have visited Hellada many times ..
For various reasons..
Education, history, romantic ..
I Always meet very interesting people ..
I Always visit sites of archaeological interest ..
It is impossible the man to fulfill all his dreams ..
No..
What is man? wonders Pindar ..
"Man is a dream's shadow,
but when a ray sent by a goddess,
glowing over the shade then and life becomes sweeter "
I appreciate Greece and its people ..
Its people likes to travel ..
Lets go back 3500 years ..
In the field of the battle of Marathon ..
In cyclically Helladic tombs in the valley ..
Buried in the dark light of history ..
intact from prying eyes and looter man ..
In the friezes of the ancient theater of Thorikos!
on the edge of the Attica ancient cities!
where silver and gold shone in the bowels of ..
and now in the narratives of the Museum ..
Lavrio ..
on the fronts of the temples ..
Sounion Temple of Poseidon .. ..
Faliro, Marathon, Thorikos
Sea, glory and golden sky ..
Paleo Faliro 02/22/2016
Fantastic journey with the fantastic pen of RuthΦανταστικό ταξίδι

Βρίσκομαι στο Παλαιό Φάληρο..
Διαμένω στο ξενοδοχείο Nestorion..
Στο Παλαιό Φάληρο Υπέροχα..
Διάρκεια Διαμονής 1-29 Φλεβάρη 2016..
Προέρχομαι από την μακρινή Αυστραλία..
Με λένε Anne Margaret και Ruth,
Είμαι Φιλόλογος, Μουσικός ή και Αρχαιολόγος..
Γενικά μου αρέσει πολύ να στοχάζομαι,
Να διδάσκω, να ταξιδεύω και να διδάσκομαι..
Σκοπός του ταξιδίου μου είναι η ιστορία..
Μια κρυμμένη ιστορία στη Γή, στο σκοτάδι στο φως, στον ουρανό..
Αγαπώ τη Γή, Γυρεύω (αναζητώ) τη Γή..
Δεν αγαπώ το σκοτάδι, ψάχνω και στο σκοτάδι..
Λατρεύω το φώς, το ασημένιο φώς, το βρίσκω..
Πάνω στα νερά του πελάγους, κάτω από τον Ουρανό..
Κάτω από τον Ουράνιο Θόλο..
Συχνά συνομιλώ με τον Ουρανό..
Το πρώτο άρρεν στοιχείο της Γής..
Υπεραγαπώ την Ελλάδα..
Την έχω επισκεφθεί πολλές φορές..
Για διάφορους λόγους..
Εκπαιδευτικούς, ιστορικούς.. ρομαντικούς..
Πάντα συναντώ πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους..
Πάντα επισκέπτομαι μνημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος..
Είναι αδύνατον να εκπληρώσει ο άνθρωπος όλα του τα όνειρα..
Όχι..
Τι είναι ο άνθρωπος; διερωτάται ο Πίνδαρος..
"Ο άνθρωπος είναι όνειρο είναι σκιά,
αλλά όταν μια αχτίνα σταλεί από μια θεά,
φέγγος λαμπερό λούζει τη σκιά και η ζωή γίνεται πιο γλυκιά"
Εκτιμώ την Ελλάδα και τους ανθρώπους της..
Οι άνθρωποί της με ταξιδεύουν..
Πολύ πίσω ας πούμε 3.500 χρόνια..
Στους πρωτοελλαδικούς οικισμούς του Μαραθώνα..
Στο Πεδίο της μάχης του Μαραθώνα..
Στα πρωτοελλαδικά κυκλικά κοιμητήρια της κοιλάδας..
Θαμμένα στο σκοτεινό φως της ιστορίας..
ανέπαφα από τα αδιάκριτα μάτια του συλητή ανθρώπου..
Στα διαζώματα του αρχαίου θεάτρου του Θορικού!
στην άκρη της Αττικής των 12 φυλών Γής!
όπου το ασήμι και χρυσός έλαμπε στα σπλάχνα της..
και τώρα στις αφηγήσεις των Μουσείων της..
Λαύριο..
και στις μετώπες των Ναών της..
Σούνιο.. Ναός του Ποσειδώνα..
Φάληρο, Μαραθώνας, Θορικός
Θάλασσα, δόξα και χρυσαφένιος Ουρανός..
Παλαιό Φάληρο 22/2/2016
Φανταστικό ταξίδι με τη φανταστική πένα της Ρουθ
https://www.google.gr/maps/dir/Hotel+Nestorion,+Palaio+Faliro/Marathonas/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου