Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

Dave & Janet


Dave & Janet

Happy People
Happy Holidays
Dave and Janet
Planet around
from the north
to the very south
From Britain to Greece
and Corfu to Crete
They love to travel
They love the drive
Through a wavy land site
Christos Manolis George
are some of their holiday friends
Cretan raki and greek coffee
some of their new trends!!
Christos Spyridonos Roumeliotis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου