Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Just give me a solid rope..

Just give me a solid rope..

Just give me a solid rope..
to tie my body sure and strong
and hear the Siren's fatal song
Just give me a must
to drug you up to the sun..
Christos Roumeliotis for g+friends
Athens 22/3/2014
SailChecker.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου