Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009

Καλά Χριστούγεννα με Efigênia Coutinho !

PAZ

União
Alegrias
Esperanças
Amor.Sucesso
RealizaçõesLuz
RespeitoHarmonia
Saúde..Solidariedade
Felicidade ...Humildade
Confraternização ..Pureza
Amizade SabedoriaPerdão
IgualdadeLiberdade.Boasorte
SinceridadeEstima.Fraternidade
EquilíbrioDignidade...Benevolência
FéBondadePaciência..GratidãoForça
TenacidadeProsperidadeReconhecimento
AMOR NATAL 2009
Efigênia Coutinho Convide
seus amigos!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου